SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1993-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1993-5


Označenie: STN P ENV 1993-5 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice
Anglický názov: Eurocode 3: Design of steel structures. Part 5: Piling
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2003
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania: idt ENV 1993-5:1998
Vestník: 03/03
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1993-5:2007-08 (73 1406)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P časť 5 ENV 1993 poskytuje zásady a aplikačné pravidlá pre konštrukčné navrhovanie nosných pilót a štetovníc zhotovených z ocele.Obsah normy STN P ENV 1993-5
Predhovor 9
1 Všeobecne 11
1.1 Predmet normy 11
1.2 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 12
1.3 Odkazy na normy 12
1.4 Definície 13
1.5 Značky 14
1.6 Konvencia pre osi štetovníc 15
1.7 Terminológia 15
2 Zásady navrhovania 22
2.1 Všeobecne 22
2.2 Kritériá medzného stavu používateľnosti 23
2.3 Kritériá medzného stavu únosnosti 23
2.4 Prieskum na stavenisku a parametre zemín 24
2.5 Výpočet 24
2.6 Trvanlivosť 26
2.7 Schopnosť vháňania 28
3 Vlastnosti materiálu 28
3.1 Všeobecne 28
3.2 Nosné pilóty 29
3.3 Oceľové štetovnice valcované za tepla 29
3.4 Oceľové štetovnice tvarované za studena 29
3.5 Prierezy používané na klieštiny a vystuženie 30
3.6 Spojovacie prostriedky 30
3.7 Oceľové prvky používané na kotvy 30
3.8 Oceľové prvky používané na kombinované steny 30
3.9 Vrubová húževnatosť 30
4 Medzné stavy používateľnosti 31
4.1 Zásady 31
4.2 Posunutie pažiacich stien 31
4.3 Posunutie nosných pilót 32
4.4 Konštrukčné hľadiská oceľových štetovníc 32
5 Medzné stavy únosnosti 33
5.1 Zásady 33
5.2 Štetovnice 34
5.3 Nosné pilóty 45
5.4 Steny s vysokou odolnosťou v ohybe 46
5.5 Kombinované steny 46
6 Kotvenie, klieštiny, vystuženie a spoje 48
6.1 Všeobecne 48
6.2 Kotvenie 49
6.3 Klieštiny a vystuženie 50
6.4 Spoje 51
7 Zhotovovanie 55
7.1 Všeobecne 55
7.2 Oceľové štetovnice 55
7.3 Nosné pilóty 56
7.4 Kotvenie 56
8 Navrhovanie pomocou skúšok 56
8.1 Všeobecne 56
8.2 Oceľové štetovnice 56
8.3 Nosné pilóty 56
8.4 Kotvenie 56
Príloha A (normatívna) – Tenkostenné oceľové štetovnice 57
A.1 Všeobecne 57
A.2 Zásady navrhovania 58
A.3 Vlastnosti materiálov a prierezové charakteristiky 59
A.4 Lokálne vydúvanie 61
A.5 Odolnosť prierezov 63
A.6 Navrhovanie pomocou výpočtu 67
A.7 Navrhovanie pomocou skúšok 67
Príloha B (informatívna) – Skúšobné postupy 69
B.1 Všeobecne 69
B.2 Pevnosť vlisov U prvkov 69
B.3 Pevnosť zámkov oceľových štetovníc s priamou stenou 71
B.4 Skúšanie tenkostenných oceľových štetovníc 72
Príloha C (informatívna) – Pohyby zeminy pri pilótovaní 78
C.1 Všeobecne 78
C.2 Pohyby podložia spôsobené zabudovávaním 79
C.3 Pohyby pred pažiacou stenou spôsobené výkopom 84
C.4 Posudzovanie účinkov pohybu podložia 88
C.5 Monitoring 89
C.6 Odkazy 90
Príloha D (informatívna) Návod na navrhovanie oceľových nosných pilót 91
D.1 Všeobecne 91
D.2 Návrhové postupy 93
D.3 Medzné stavy únosnosti 97
D.4 Medzné stavy používateľnosti 100
D.5 Odkazy 101
Príloha E (informatívna) – Návod na navrhovanie oceľových štetovníc 102
E.1 Všeobecne 102
E.2 Návrhové hľadiská 102
E.3 Návrhový postup 107
E.4 Konštrukčné hľadiská 111
E.5 Efektívne prierezové charakteristiky ohýbaných štetovníc 116
E.6 Odkazy 119
Príloha F (informatívna) – Návod na posúdenie rýchlosti korózie 120
F.1 Všeobecne 120
F.2 Nosné pilóty 120
F.3 Štetovnice 120
Príloha G (informatívna) – Osobitné hľadiská kombinovaných stien 122
G.1 Geotechnické hľadiská 122
G.2 Rúrové pilóty použité ako primárne prvky 122
G.3 I-prierezy použité ako primárne prvky 124