Tlačiť

STN EN 603-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 603-2
Slovenský názov: Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnený materiál na kovanie. Časť 2: Mechanické vlastnosti
Anglický názov: Aluminium and aluminium alloys. Wrought forging stock. Part 2: Mechanical properties
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 77.120.10
Triediaci znak: 42 4000
Úroveň zapracovania: idt EN 603-2:1996
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 603 stanovuje mechanické vlastnosti tvárneného materiálu na kovanie z hliníka zliatin hliníka na všeobecné techn. použitie.