SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 838
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 838


Označenie: STN EN 838 zrušená
Slovenský názov: Ovzdušie na pracovisku. Difúzne vzorkovače na stanovenie plynov a pár. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Workplace atmospheres. Diffusive samplers for the determination of gases and vapours. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2000
Dátum zrušenia: 1. 5. 2010
Jazyk: SK
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3801
Úroveň zapracovania: idt EN 838:1995
Vestník: 11/00
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 838:2010-05 (83 3801)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy za predpísaných laboratórnych podmienok.