SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 10693
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 10693


Označenie: STN ISO 10693 zrušená
Slovenský názov: Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu uhličitanov. Volumetrická metóda
Anglický názov: Soil quality. Determination of carbonate content. Volumetric method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2001
Dátum zrušenia: 1. 10. 2014
Jazyk: SK
ICS: 13.080
Triediaci znak: 46 5131
Úroveň zapracovania: idt ISO 10693:1995
Vestník: 02/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 10693:2014-10 (46 5131)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje metódu na stanovenie obsahu uhličitanov v pôdnych vzorkách. Je použiteľná na všetky typy pôdných vzoriek vysušených na vzduchu.