Tlačiť

STN P ENV 1995-2


Označenie: STN P ENV 1995-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty
Anglický názov: Eurocode 5: Design of timber structures. Part 2: Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.20, 93.040
Triediaci znak: 73 1701
Úroveň zapracovania: idt ENV 1995-2:1997
Vestník: 01/02
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1995-2:2005-04 (73 1701)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmetom ENV 1995-2 je navrhovanie hlavných nosných častí mostov, t.j. tých konštrukčných prvkov, ktoré by z hľadiska spoľahlivosti celého mosta alebo tých jeho hlavných častí, ktoré sú zhotovené z dreva a materiálov na báze dreva.