Tlačiť

STN EN 1252-1+AC


Označenie: STN EN 1252-1+AC zrušená
Slovenský názov: Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 1: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách pod -80 °C
Anglický názov: Cryogenic vessels. Materials. Part 1: Toughness requirements for temperatures below -80 °C
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2002
Dátum zrušenia: 1. 4. 2017
Jazyk: SK
ICS: 27.200
Triediaci znak: 69 7252
Úroveň zapracovania: idt EN 1252-1:1998, idt EN 1252-1:1998/AC:1998
Vestník: 06/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 7/09, 12/02, 12/14, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 21028-1:2017-04 (69 7252)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na húževnatosť kovových materiálov na použitie pri teplotách pod -80 °C na zabezpečenie ich vhodnosti pre kryogénne nádoby.Obsah normy STN EN 1252-1+AC
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Odkazy na normy 6
3 Definície 6
4 Požiadavky na húževnatosť 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Ocele 7
4.3 Hliník alebo zliatiny hliníka (pozri EN 485-3: 1993) 7
4.4 Meď alebo zliatiny medi (pozri EN 1652, EN 1653, prEN 1981, EN 12163) 7
4.5 Skúšobné metódy 7
4.6 Kritériá hodnotenia výsledkov 10
Príloha A (informatívna) – Odchýlka A 11
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy, zohľadňujúce základné
požiadavky alebo iné ustanovenia smerníc ES 12