Tlačiť

TNI CR 1460


Označenie: TNI CR 1460 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Energetické zhodnotenie použitých obalov
Anglický názov: Packaging. Energy recovery from used packaging
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN P CR 1460
Dátum vydania: 1. 1. 2001
Dátum zrušenia: 1. 7. 2021
Jazyk: SK
ICS: 13.020.01, 55.040
Triediaci znak: 77 7002
Úroveň zapracovania: idt CR 1460:1994
Vestník: 12/00
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická správa sa zaoberá zhodnocovaním energie z použitých obalov v rámci tuhého komunálneho odpadu alebo ako rafinovaného, filtrovaného paliva.