SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1991-2-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1991-2-5


Označenie: STN P ENV 1991-2-5 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 1. Základy navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-5: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia účinkami teploty
Anglický názov: Eurocode 1: Basis of design and actions on structures. Part 2-5: Actions on structures. Thermal actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2000
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt ENV 1991-2-5:1997
Vestník: 11/00
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-5:2008-03 (73 0035)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P ENV 1991 uvádza všeobecné princípy a zaťaženia pre konštrukčný návrh pozemných a inžinierských stavieb vrátane niektorých geotechnických hľadísk a používa sa spolu s ENV 1992-1999.