Tlačiť

STN EN 1842Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1842
Slovenský názov: Plasty. Tvrditeľné lisovacie hmoty (SMC-BMC). Stanovenie zmrštenia pri lisovaní
Anglický názov: Plastics. Thermoset moulding compounds (SMC-BMC). Determination of compression moulding shrinkage
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 83.080.10
Triediaci znak: 64 2023
Úroveň zapracovania: idt EN 1842:1997
Vestník: 05/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje metódu na stanovenie zmrštenia pre skúšobné telesá lisované z tvrditeľných lisovacích hmôt.