Tlačiť

STN P ENV 1628


Označenie: STN P ENV 1628 zrušená
Slovenský názov: Okná, dvere, uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri statickom zaťažení
Anglický názov: Windows, doors, shutters. Burglar resistance. Test method for the determination of resistance under static loading
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2001
Dátum zrušenia: 1. 12. 2011
Jazyk: SK
ICS: 13.310, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6174
Úroveň zapracovania: idt ENV 1628:1999
Vestník: 01/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1628:2011-12 (74 6174)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska predbežná norma špecifikuje skúšobnú metódu na určenie odolnosti pri statickom zaťažení na zistenie vlastností odolnosti proti vlámaniu okien, dverí a uzáverov