Tlačiť

STN EN ISO 10565Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 10565
Slovenský názov: Olejnaté semená. Simultánne stanovenie množstva oleja a vody. Metóda pulznej nukleárnej magnetickej rezonančnej spektrometrie (ISO 10565: 1998)
Anglický názov: Oilseeds. Simultaneous determination of oil and water contents. Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry (ISO 10565:1998)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.200, 67.200.20
Triediaci znak: 46 2326
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 10565:1998, idt ISO 10565:1998
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma opisuje rýchlu metódu na stanovenie množstva oleja a vody v olejnatých semenách nukleárnou magnetickou rezonanciou.