Tlačiť

STN EN 707


Označenie: STN EN 707 zrušená
Slovenský názov: Poľnohospodárske stroje. Kalové cisterny. Bezpečnosť
Anglický názov: Agricultural machinery. Slurry tankers. Safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2001
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 65.060.25
Triediaci znak: 47 6033
Úroveň zapracovania: idt EN 707:1999
Vestník: 04/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07, 7/02,
Nariadenie vlády: 310/2004 391/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 707+A1:2010-01 (47 6033)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma uvádza typické bezpečnostné požiadavky a ich overovanie pre tvar a konštrukciu všeetkých samohybných nesených, prívesných kalových cisterien vrátane ich rozstrekovacích a aplikačných zariadení.