Tlačiť

STN EN 1799Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1799
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšky vhodnosti použitia konštrukčných adhezív na betónový povrch
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Tests to measure the suitability of structural bonding agents for application to concrete surface
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 83.180, 91.080.40
Triediaci znak: 73 2114
Úroveň zapracovania: idt EN 1799:1998
Vestník: 06/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje metódy na skúšanie vhodnosti konštrukčných adhezív na použitie na zvislé a vodorovné plochy.