SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ETS 300 826
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ETS 300 826Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ETS 300 826
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na širokopásmové prenosové systémy 2,4 GHz a zariadenia vysokovýkonnej rádiovej miestnej siete (HIPERLAN)
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 2,4 GHz wideband transmission systems and High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN) equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2000
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.020
Triediaci znak: 87 0826
Úroveň zapracovania: idt ETS 300 826:1997, idt ETS 300 826 ed.1:1997
Vestník: 11/00
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 1/02,
Nariadenie vlády: 443/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma sa vzťahuje na posudzovanie širokopásmových prenosových systémov pracujúcich v pásme 2,4 GHz a zariadení vysokovýkonnej rádiovej siete z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.