SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 745
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 745


Označenie: STN EN 745 zrušená
Slovenský názov: Poľnohospodárske stroje. Rotačné a cepové žacie stroje. Bezpečnosť
Anglický názov: Agricultural machinery. Rotary mowers and flail-mowers. Safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2001
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 65.060.50
Triediaci znak: 47 7005
Úroveň zapracovania: idt EN 745:1999
Vestník: 04/01
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07, 7/02,
Nariadenie vlády: 310/2004 391/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 745+A1:2009-12 (47 7005)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje osobitné bezpečnostné požiadavky a ich overovanie na dizajn a konštrukciu rotačných a cepových žacích strojov s jednou alebo s niekoľkými zvislými osami.