SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1253-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1253-3


Označenie: STN EN 1253-3 zrušená
Slovenský názov: Vpusty v budovách. Časť 3: Kontrola kvality
Anglický názov: Gullies for buildings. Part 3: Quality control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2001
Dátum zrušenia: 1. 11. 2016
Jazyk: SK
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6765
Úroveň zapracovania: idt EN 1253-3:1999
Vestník: 05/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1253-3:2016-11 (73 6765)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na kontrolu kvality vpustov v budovách a ich poklopov, aby sa zabezpečil súlad týchto výrobkov s EN 1253-1:99 a prEN 1253-4.