Tlačiť

STN EN 13432Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13432
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov
Anglický názov: Packaging. Requirements for packaging recoverable through compositing and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.99, 55.020
Triediaci znak: 77 7009
Úroveň zapracovania: idt EN 13432:2000
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 03/06
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a postupy na určenie kompostovateľnosti a možnosti anaeróbneho spracovania obalov a obalových materiálov.