Tlačiť

STN EN 13428


Označenie: STN EN 13428 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov
Anglický názov: Packaking. Requirements specific to manufacturing and composition. Prevention by source reduction
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 1. 2005
Jazyk: SK
ICS: 13.030, 13.030.99, 55.020, 55.040
Triediaci znak: 77 7005
Úroveň zapracovania: idt EN 13428:2000
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13428:2005-01 (77 7005)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje postup hodnotenia obalov tak, aby sa zabezpečilo, že hmotnosť a/alebo objem použitého materiálu sú minimálne.úmerné