Tlačiť

STN EN 13427


Označenie: STN EN 13427 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov
Anglický názov: Packaking. Requirements for the use of European Standards in the field of packaking and packaging waste
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 1. 2005
Jazyk: SK
ICS: 13.030, 13.030.99, 55.020, 55.040
Triediaci znak: 77 7004
Úroveň zapracovania: idt EN 13427:2000
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13427:2005-01 (77 7004)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a postup, ktorým môže osoba alebo organizácia zodpovedná za uvedenie obalu alebo baleného výrobku na trh kombinovať použitie piatich noriem na obaly.