Tlačiť

STN EN ISO 7518Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 7518
Slovenský názov: Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie búracích a rekonštrukčných prác (ISO 7518:1983)
Anglický názov: Technical drawings. Construction drawings. Simplified representation of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.100
Triediaci znak: 01 3435
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 7518:1999, idt ISO 7518:1983
Vestník: 06/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje pravidlá pre symboly, značenie a zjednodušené zobrazenie búracích a rekonštrukčných prác na všeobecných zostavných a montážnych výkresoch.