Tlačiť

STN 79 0055


Označenie: STN 79 0055 zrušená
Slovenský názov: Obuvnícke a kožiarske výrobky. Limitné koncentrácie škodlivých látok. Technické požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Shoe and leather products. Limit concentrations of harmful substances. Technical requirements and testing methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2001
Dátum zrušenia: 1. 3. 2012
Jazyk: SK
ICS: 59.140, 61.060
Triediaci znak: 79 0055
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 06/04, Zmena *2 V 09/11, Oprava Z2/Oa V 11/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma určuje limitné koncentrácie zdraviu škodlivých látok vo výrobkoch obuvníckeho, galantérneho a kožiarskeho priemyslu, ktoré môžu prichádzať do priameho a dlhodobého styku s ľudskou pokožkou alebo ústnou dutinou a špecifikuje metódy ich stanovenia