SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1991-2-7
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1991-2-7


Označenie: STN P ENV 1991-2-7 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-7: Zaťaženie konštrukcií. Mimoriadne zaťaženie rázmi a explóziami
Anglický názov: Eurocode 1. Basic of design and action on structures. Part 2-7: Actions on structures. Accidental actions due to impact and explosions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.120.99, 91.040.01
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt ENV 1991-2-7:1996
Vestník: 05/02
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-7:2008-10 (73 0035)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy obsahuje všeobecný popis pre návrh konštrukcií zaťažených mimoriadnymi návrhovými situáciami.Obsah normy STN P ENV 1991-2-7
Národný predhovor 2
Predhovor 8
1 Všeobecne 10
1.1 Predmet . 10
1.1.1 Predmet ENV 1991-Eurokód 1 10
1.1.2 Predmet ENV 1991-2-7 Mimoriadne zaťaženie rázmi a explóziami 10
1.1.3 Ďalšie časti ENV 1991 10
1.2 Odkazy na normy 10
1.3 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 11
1.4 Definície 11
1.4.1 Mimoriadne zaťaženie 11
1.4.2 Explózia 11
1.4.3 Vznetová explózia 11
1.4.4 Výbuch 12
1.4.5 Hlavný nosný prvok 12
1.4.6 Riziko 12
1.4.7 Opatrenia na zníženie rizika 12
2 Klasifikácia zaťažení 12
3 Návrhové situácie 12
3.1 Definícia mimoriadnych návrhových situácií a mimoriadnych zaťažení 12
3.2 Prípady mimoriadnych situácií 13
3.3 Návrh pre mimoriadne situácie 13
4 Ráz 14
4.1 Rozsah použitia 14
4.2 Charakteristika zaťažení 15
4.3 Mimoriadne zaťaženie vyvolané vozidlami 15
4.3.1 Zaťaženie vozidlami cestnej dopravy pod mostami alebo inými konštrukciami 15
4.3.2 Zaťaženie vozidlami na moste 17
4.3.2.1 Sily od nárazov vozidiel na bezpečnostné záchytné zariadenia 17
4.3.2.2 Sily od nárazov vozidiel na konštrukčné prvky 17
4.4 Mimoriadne zaťaženie od železničnej dopravy pod mostami
alebo blízko iných stavebných konštrukcií 17
4.5 Mimoriadne zaťaženie vyvolané loďami 18
4.6 Rázy helikoptéry 19
5 Explózie 20
5.1 Rozsah použitia 20
5.2 Charakteristika zaťažení 20
5.3 Explózie v budovách 20
Príloha A (informatívna) – Podrobnejšia kategórizácia stavebných konštrukcií 22
Príloha B (informatívna) – Presnejšie návrhové postupy pri rázoch 23
B.1 Všeobecne 23
B.2 Dynamika rázov 23
B.3 Rázy od nákladných vozidiel 24
B.4 Rázy od vlakov 25
B.5 Rázy od lodí 25
Príloha C (informatívna) – Explózie 27
C.1 Všeobecne 27
C.2 Budovy 3 kategórie 27
C.3 Explózie prachových materiálov v silách 27
C.4 Explózie v tuneloch 28
NAD ENV 1991 – 2 – 7 30