Tlačiť

STN 01 3428/Z1


Označenie: STN 01 3428/Z1 zrušená
Slovenský názov: Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie schodíšť a šikmých rámp
Anglický názov: Drawings in civil engineering. Presentation of stairs and inclined ramps
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 01 3428
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/01
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 01 3420:2008-12
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: