Tlačiť

STN 01 3411/Z1


Označenie: STN 01 3411/Z1 zrušená
Slovenský názov: Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky
Anglický názov: Large-scale maps. Map drawing and symbols
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia: 1. 9. 2020
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 01 3411
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 01 3410:2020-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: