SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0002
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0002


Označenie: STN 73 0002 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia
Anglický názov: Design of structural systems. Basic regulation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Dátum zrušenia: 1. 10. 2020
Jazyk: SK
ICS: 91.010
Triediaci znak: 73 0002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 0002:2020-10
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, pre koncepčné riešenie nosnej konštrukcie, spracovanie a úpravu statických výpočtov stavebných konštrukcií všetkých druhov, pre potrebnú dokumentáciu nosnej konštrukcie stavby, ak osobitné predpisy alebo normy pre určitý druh konštrukcií nestanovia inak.