Tlačiť

STN 73 8115


Označenie: STN 73 8115 zrušená
Slovenský názov: Pojazdné pracovné dielcové lešenia (Systémové lešenia). Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: CS
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8115
Úroveň zapracovania: idt HD 1004:1992
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1004:2005-11 (73 8115)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento harmonizačný dokument platí pre navrhovanie a výrobu pojazdných pracovných lešení zhotovených z lešeňových dielcov s výškou od 2,5 m do 12 m (v uzatvorených priestoroch) a od 2,5 m do 8 m (v otvorených priestoroch).