Tlačiť

STN P ENV 1994-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P ENV 1994-1-2
Slovenský názov: Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru (Obsahuje opravu AC1:1995)
Anglický názov: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.080.10, 91.080.40
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt ENV 1994-1-2:1994, idt ENV 1994-1-2:1994/AC1:1995
Vestník: 12/01
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1994-1-2:2007-12 (73 2089)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 1.2 Eurokódu 4 sa zaoberá navrhovaním spriahnutých oceľobetónových konštrukcií na mimoriadnu situáciu namáhania požiarom a musí sa používať súčasne s ENV 1994-1 a ENV 1991-2-2.