SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 2039-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 2039-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 2039-2
Slovenský názov: Plasty. Stanovenie tvrdosti. Časť 2: Tvrdosť podľa Rockwella (ISO 2039-2:1987)
Anglický názov: Plastics. Determination of hardness. Part 2: Rockwell hardness
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 83.080.10
Triediaci znak: 64 0130
Úroveň zapracovania: idt ISO 2039-2:1987, idt EN ISO 2039-2:1999
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 2039 špecifikuje metódu stanovenia tvrdosti plastov vtlačovaním pomocou Rockwellovho tvrdomeru s použitím Rockwellových stupníc tvrdosti M, L a R.