SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 25754
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 25754


Označenie: STN EN 25754 zrušená
Slovenský názov: Spekané kovové materiály okrem spekaných karbidov. Skúšobná tyč bez vrubu na skúšky rázom v ohybe (ISO 5754:1978)
Anglický názov: Sintered metal materials, excluding hardmetals. Unnotched impact test piece (ISO 5754:1978)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2018
Jazyk: CS
ICS: 77.160
Triediaci znak: 42 0774
Úroveň zapracovania: idt EN 25754:1993, idt ISO 5754:1978
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 5754:2018-05 (42 0774)
Nahradené normy: STN 42 0891-8:1986-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma platí pre všetky spekané kovy a sliatiny, okrem slinutých karbidov.