Tlačiť

STN ISO 1951


Označenie: STN ISO 1951 zrušená
Slovenský názov: Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v termínografii
Anglický názov: Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2022
Jazyk: CS
ICS: 01.020, 01.075
Triediaci znak: 01 0503
Úroveň zapracovania: idt ISO 1951:1997
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v - odborných slovníkoch, - odborných lexikónoch, - systematických slovníkoch, - abecedných slovníkoch, - terminologických databázach, - terminologických databankách, - prácach týkajúcich sa lexikografie a dokumentácie.