Tlačiť

STN EN 913


Označenie: STN EN 913 zrušená
Slovenský názov: Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Gymnastic equipment. General safety requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 4. 2009
Jazyk: SK
ICS: 97.220.30
Triediaci znak: 94 0324
Úroveň zapracovania: idt EN 913:1996
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/13, 7/09, 2/06, 12/06,
Nariadenie vlády: 404/2007 451/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 913:2009-04 (94 0324)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre všetky časti gymnastického náradia pre začiatočníkov, mierne pokročilých, výkonnostných a profesionálnych športovcov, ktoré sú určené na použitie pod dohľadom.