Tlačiť

STN EN 12685Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12685
Slovenský názov: Biotechnológia. Modifikované organizmy na použitie v životnom prostredí. Návod na stratégiu monitorovania pri zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov vrátane vírusov
Anglický názov: Biotechnology. Modified organisms for application in the environment. Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 07.080, 07.100.01
Triediaci znak: 59 2014
Úroveň zapracovania: idt EN 12685:1998
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje návod týkajúci sa pri určení vhodnosti a validity plánovania a prevedenia strategie monitorovania geneticky modifikovaného mikroorganizmu.