SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1504-9
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1504-9


Označenie: STN P ENV 1504-9 zrušená
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 9: Všeobecné zásady používania výrobkov a systémov
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 9: General principles for the use of products and systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2009
Jazyk: CS
ICS: 01.040.91, 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt ENV 1504-9:1997
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1504-9:2009-05 (73 2101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto predbežná norma uvádza hlavné predpoklady pre stanovenie parametrov ochrany a opravy konštrukcie z prostého betónu a železobetónu pomocou výrobkov a systémov, ktoré sú špecifikované v Častiach normy EN 1504 alebo v inej príslušnej EN alebo v Európskom technickom osvedčení.