Tlačiť

STN EN ISO 4796-1


Označenie: STN EN ISO 4796-1 zrušená
Slovenský názov: Laboratórne sklo. Fľaše. Časť 1: Fľaše so závitovým hrdlom (ISO 4796- 1:2000)
Anglický názov: Laboratory glassware. Bottles. Part 1: Screw-neck bottles (ISO 4796-1:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 8. 2016
Jazyk: CS
ICS: 71.040.20
Triediaci znak: 70 4320
Úroveň zapracovania: idt ISO 4796-1:2000, idt EN ISO 4796-1:2000
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 4796-1:2016-08 (70 4370)
Nahradené normy: STN ISO 4796:1992-07 (70 4320)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 4796 špecifikuje rozmerovu radu fliaš so závitovým hrdlom vhodných pre skladovanie bežne v laboratoriách používaných kapalných a tuhých chemikálií.