Tlačiť

STN 73 6005/Z6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6005/Z6
Slovenský názov: Priestorová úprava vedení technického vybavenia
Anglický názov: Space arrangement of conduits of technical equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6005
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/01
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: