SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1536
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1536


Označenie: STN EN 1536 zrušená
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty
Anglický názov: Execution of special geotechnical work. Bored piles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia: 1. 4. 2011
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1002
Úroveň zapracovania: idt EN 1536:1999
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1536:2011-04 (73 1002)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné zásady výroby pilót ktoré sa zhotovujú zaťažením zeminy a ktoré obsahujú nosný prvok na prenos účinkov a/alebo na obmedzenie deformácií.Obsah normy STN EN 1536
Obsah
strana
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 11
3 Definície 12
4 Predpoklady výroby vŕtaných pilót 13
5 Prieskum základovej pôdy 15
5.1 Všeobecne 15
5.2 Špeciálne požiadavky 15
6 Materiály a výrobky 16
6.1 Všeobecne 16
6.2 Východiskové materiály pre betón a injekčné zmesi 16
6.2.1 Cement 16
6.2.2 Kamenivo 17
6.2.3 Voda 17
6.2.4 Prímesi a prísady 17
6.3 Betonáž na mieste 18
6.3.1 Všeobecne 18
6.3.2 Miešanie 19
6.3.3 Odber vzoriek a skúšanie 20
6.4 Injekčná zmes 20
6.5 Pažiace kvapaliny 21
6.5.1 Všeobecne 21
6.5.2 Bentonitové suspenzie 21
6.5.3 Polyméry a iné suspenzie 21
6.6 Oceľ 22
7 Poznámky k návrhu pilót 22
7.1 Všeobecne 22
7.2 Geometrické výrobné tolerancie 23
7.3 Pilótové steny 24
7.4 Ťaženie zeminy 25
7.5 Betónové prefabrikáty 25
7.6 Výstuž 25
7.6.1 Všeobecne 25
7.6.2 Pozdĺžna výstuž 26
7.6.3 Priečna výstuž 26
7.6.4 Krytie výstuže 27
7.6.5 Rúry a oceľové profily ako výstuž 27
8 Výroba 28
8.1 Ťaženie zeminy 28
8.1.1 Všeobecne 28
8.1.2 Technológie vŕtania a vrtné nástroje 29
8.1.3 Zapažené vrty 30
8.1.4 Hĺbenie pod pažiacou kvapalinou 31
8.1.5 Vŕtanie priebežným špirálovým vrtákom 31
8.1.6 Nepažené vrty 32
8.1.7 Rozširovanie vrtov 32
8.2 Výstuž 33
8.2.1 Všeobecne 33
8.2.2 Stykovanie výstuže 33
8.2.3 Ohýbanie výstuže 33
8.2.4 Výroba armokošov 33
8.2.5 Dištančné príložky 35
8.2.6 Zabudovanie výstuže 35
8.3 Betonáž 35
8.3.1 Všeobecne 35
8.3.2 Betonáž suchých vrtov 36
8.3.3 Betonáž pod vodou 36
8.3.4 Vyťahovanie pažníc 38
8.3.5 Trvalé pažnice alebo rúry 38
8.3.6 Betonáž pilót vyrábaných priebežným špirálovým vrtákom 38
8.3.7 Pilóty s oddelenou betonážou 39
8.3.8 Strata hĺbky ponorenia betónovacích rúr alebo pažníc 39
8.3.9 Pilóty s prefabrikátmi, rúrovou výstužou alebo trvalými pažnicami 39
8.3.10 Vonkajšie injektovanie na mieste betónovaných pilót 40
8.4 Pilótové steny 40
9 Dohľad a monitoring 41
9.1 Dohľad 41
9.2 Monitoring výroby pilót 41
9.3 Skúšky pilót 49
9.3.1 Všeobecne 49
9.3.2 Osové zaťažovacie skúšky 49
10 Záznamy 51
11 Špeciálne požiadavky 54
Príloha A (informatívna) - Vysvetlivky špeciálnych pojmov 56
Príloha B (informatívna) - Formuláre 67
Príloha C (informatívna) - Záväznosť ustanovení 73