Tlačiť

STN EN 1420-1


Označenie: STN EN 1420-1 zrušená
Slovenský názov: Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Stanovenie pachu a posudzovanie chuti vody v potrubných systémoch. Časť 1: Skúšobná metóda
Anglický názov: Influence of organic materials on water intended for human consumption. Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems. Part 1: Test method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia: 1. 7. 2016
Jazyk: SK
ICS: 13.060.20
Triediaci znak: 75 8700
Úroveň zapracovania: idt EN 1420-1:1999
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1420:2016-07 (75 8700)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje skúšobnú metódu na stanovenie pachu a chuti skúšaných vôd po ich kontakte s organickými materiálmi používanými v potrubných systémoch.