Tlačiť

STN EN ISO 14527-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 14527-2
Slovenský názov: Plasty. Močovinoformaldehydové a močovino/melamín-formaldehydové práškové lisovacie zmesi(UF- a UF/MF-PMC). Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 14527-2:1999)
Anglický názov: Plastics. Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF-MF-PMCs). Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 14527-2:1999)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 83.080.10
Triediaci znak: 64 2202
Úroveň zapracovania: idt ISO 14527-2:1999, idt EN ISO 14527-2:1999
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 14527 predpisuje metódy prípravy skúšobných telies a skúšobnej metódy používané pre stanovenie vlastností močovino-formaldehydových a močovino/melamin-formaldehydových práškových lisovacích hmôt.