Tlačiť

STN EN 45544-4


Označenie: STN EN 45544-4 zrušená
Slovenský názov: Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 4: Návod na výber, inštaláciu, používanie a údržbu
Anglický názov: Workplace atmospheres. Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours. Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia: 25. 1. 2019
Jazyk: CS
ICS: 13.040.30, 13.320
Triediaci znak: 83 3635
Úroveň zapracovania: idt EN 45544-4:1999
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 45544-4:2016-11 (83 3635)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje smernice pre základné informácie a pokyny pre voľbu inštalacie a údržbu elektr. prístojov na meranie koncentrácie toxických plynov a pár v ovzduší na pracovisku.