Tlačiť

STN EN 12354-1


Označenie: STN EN 12354-1 zrušená
Slovenský názov: Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť medzi miestnosťami
Anglický názov: Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 1: Airborne sound insulation between rooms
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2001
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: CS
ICS: 91.120.20
Triediaci znak: 73 0512
Úroveň zapracovania: idt EN 12354-1:2000
Vestník: 09/01
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 12354-1:2018-02 (73 0512)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma popisuje výpočtové metódy určené k odhadu vzduchovej nepriezvučnosti medzi miestnostiami v budovách.