SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 1202/Z1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 1202/Z1


Označenie: STN 73 1202/Z1 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
Anglický názov: Design of ferrocement structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 7. 2009
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1202
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma plati pre navrhovanie tenkostennych sietobetonovych konstrukcii a dielcov pouzivanych v objektoch na byvanie, v objektoch obcianskeho vybavenia, v objektoch na priemyselnu, rastlinnu a zivocisnu vyrobu a v objektoch vodohospodarskych stavieb. Pre navrhovanie sietobetonovych konstrukcii uvedenych objektov plati CSN 73 1201, ktoru tato norma doplna a spresnuje o ustanovenia specificke pre tieto konstrukcie. Norma neplati pre navrhovanie sietobetonovych konstrukcii, ktorych teplota betonu je v case pouzivania dlhodobo vyssia ako 100 |stupnou| C. Norma plati pre projektovu dokumentaciu, ktorej spracovanie sa zapocne po nadobudnuti ucinnosti tejto normy.