Tlačiť

STN 73 2401/Z2


Označenie: STN 73 2401/Z2 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie a kontrola konštrukcií z predpätého betónu
Anglický názov: Construction and technical inspection of prestressed concrete structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2012
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2401
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13670:2010-08 (73 2400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: