Tlačiť

STN EN 13117-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13117-1
Slovenský názov: Prepravné obaly. Opakovane použiteľné tuhé plastové prepravky. Časť 1: Všeobecné používanie
Anglický názov: Transport packaging. Reusable, rigid plastics distribution boxes. Part 1: General purpose application
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 55.160
Triediaci znak: 77 2000
Úroveň zapracovania: idt EN 13117-1:2000
Vestník: 01/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13117-1:2001-11 (77 2000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje štyry hlavné typy opakovane použiteľných tuhých prepraviek používaných v oblasti manipulácie, prepravy, skladovania a vystavovania potravín a nepotravinárskych výrobkov.