Tlačiť

STN EN 1254-1


Označenie: STN EN 1254-1 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 1: Tvarovky so zakončením na tvrdé a mäkké spájkovanie k medeným rúram
Anglický názov: Cooper and cooper alloys. Plumbing fittings. Part 1: Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 9. 2021
Jazyk: SK
ICS: 23.040.40, 77.120.30
Triediaci znak: 13 8400
Úroveň zapracovania: idt EN 1254-1:1998
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1254-1:2021-09 (13 8400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma vymedzuje materiály, montážne rozmery, medzné úchylky a požiadavky na skúšku tvaroviek z medi a ich zliatin s pokovaním alebo bez.