Tlačiť

STN EN 61131-2


Označenie: STN EN 61131-2 zrušená
Slovenský názov: Programovateľné regulátory. Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky
Anglický názov: Programmable controllers. Part 2: Equipment requirements and tests
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2002
Dátum zrušenia: 1. 5. 2006
Jazyk: CS
ICS: 25.040.40, 35.240.50
Triediaci znak: 18 7050
Úroveň zapracovania: idt EN 61131-2:1994, idt IEC 61131-2:1992
Vestník: 05/02
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Vestník harmonizácie: 4/03, 6/04, 8/02, 5/04, 10/02, 3/06,
Nariadenie vlády: 245/2004 308/2004 392/1999 394/1999
Zmeny: Zmena *A11 V 05/02, Zmena *A12 V 05/02, Oprava *O1 V 06/02
Nahradzujúce normy: STN EN 61131-2:2004-01 (18 7050)
Nahradené normy: STN EN 61131-2+A11:2001-12 (18 7050)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinár. norma platí pre programovatelné riadiace jednotky a ich pridružené periférne zariadenie.