Tlačiť

STN EN 12655Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12655
Slovenský názov: Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
Anglický názov: Gymnastic equipment. Hanging rings. Functional and safety requirements, test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 97.220.30
Triediaci znak: 94 0347
Úroveň zapracovania: idt EN 12655:1998
Vestník: 06/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 12/13, 10/14, 7/09, 5/15, 1/16, 2/06, 12/06,
Nariadenie vlády: 404/2007 451/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12655:2001-07 (94 0347)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje funkčné požiadavky a špecifické požiadavky pre gymnastické kruhy.