Tlačiť

STN 73 1211/Z1


Označenie: STN 73 1211/Z1 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie betónových konštrukcií panelových budov
Anglický názov: Design of concrete structures of panel buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1211
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: