Tlačiť

STN EN ISO 734-2


Označenie: STN EN ISO 734-2 zrušená
Slovenský názov: Zvyšky olejnatých semien. Stanovenie obsahu zvyškového oleja. Časť 2: Rýchla extrakčná metóda (ISO 734-2:1998)
Anglický názov: Oilseed residues. Determination of oil content. Part 2: Rapid extraction method (ISO 734-2:1998)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2002
Dátum zrušenia: 1. 8. 2004
Jazyk: EN
ICS: 67.200.20
Triediaci znak: 46 2331
Úroveň zapracovania: idt ISO 734-2:1998, idt EN ISO 734-2:2000
Vestník: 04/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 734-2:2004-08 (46 2331)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: