Tlačiť

STN EN ISO 11674


Označenie: STN EN ISO 11674 zrušená
Slovenský názov: Lode a námorná technológia. Kurzový ovládací systém (ISO 11674: 2000)
Anglický názov: Ships and marine technology. Heading control systems (ISO 11674:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2002
Dátum zrušenia: 1. 11. 2016
Jazyk: EN
ICS: 47.020.70
Triediaci znak: 32 0013
Úroveň zapracovania: idt ISO 11674:2000, idt EN ISO 11674:2001
Vestník: 07/02
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma stanovuje usporiadanie, prácu, dozor a skúšanie kurzového ovládacieho systému nainštalovaného na lodiach.