Tlačiť

TNI CR 13686Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CR 13686
Slovenský názov: Obaly. Optimalizácia energetického zhodnotenia odpadu z obalov
Anglický názov: Packaging. Optimization of energy recovery from packaging waste
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN CR 13686
Dátum vydania: 1. 10. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 13.030.50, 55.020
Triediaci znak: 77 7010
Úroveň zapracovania: idt CR 13686:2001
Vestník: 09/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Cielom tejto správy je identifikovať a určiť vlastnosti obalu a odpadu z obalov.